Teczka: 709-194-002
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaArchiwum Janiny i Jana Starzewskich
Tytuł teczkiSprawy dotyczące zakupów, budowy i utrzymania nieruchomości posiadanych przez Jana Starzewskiego. Ekspertyzy, akty notarialne, pełnomocnictwa,wypisy z ksiąg wieczystych, zawiadomienia o wysokości czynszów.
Nagłówek teczkiMateriały biograficzne: Materiały gospodarcze i majątkowe
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis
Językipolski