Teczka: 709-056-015
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaArchiwum Jerzego Łunkiewicza
Tytuł teczkiProtokoły zdawczo odbiorcze, rozkaz dzienny.
Nagłówek teczkiMateriały z działalności twórcy spuścizny
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis
Językipolski