Teczka: 709-016-119
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaArchiwum Stansława Biegańskiego
Tytuł teczkiNotatki Stanisława Biegańskiego z zebrań naukowych w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie.
Nagłówek teczkiMateriały działalności twórcy spuścizny: Dydaktyczno-naukowa
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; rękopis
Językipolski