Teczka: 709-016-066
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaArchiwum Stansława Biegańskiego
Tytuł teczkiPrzemówienie Stanisława Biegańskiego poświęcone generałowi Marianowi Kukielowi oraz nekrologi Wincentego Bąkiewicza, Theodora F. Domaradzkiego, Jana Emisarskiego, Leopolda Lisa-Kuli, Alexandra D. Peackocka, Mieczysława Szumskiego i Józefa Werobeja.
Nagłówek teczki
Opis teczkiakta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis
Językipolski