Kolekcja: Archiwum Tytusa Filipowicza
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiTytus Filipowicz (1878-1953). Ambasador Polski, działacz polityczny, publicysta. Współpracownik Piłsudskiego w ramach PPS. W latach 1921-1932 pełnił funkcje dyplomatyczne: charge d'affaires w ZSRR w 1921 r., poseł w Finlandii, Belgii w latach 1929-1932 ambasador w USA. Członek emigracyjnej Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej na emgracji 
Zawartość kolekcjiDokumenty osobiste (legitymacje, fotografie, itp.), materiały do biografii, wyciągi ze źródeł (np. Wyciągi z listów ks. Metternicha), korespondencja, opracowania, artykuły, biuletyny i  wydawnictwa emigracyjne (np. "Przedświt" wyd. PPS), materiały Rady Polskich Stronnictw Politycznych, raporty Rady Narodowej RP i opracowania oraz inne analizy polityczno-społeczne, doniesienia agencji prasowych 
UwagiZ migracji 2021-12-05 19:39:01 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 0; metry bieżące: 0 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-108-001 Życiorys Tytusa Filipowicza. 1942 - 1946 ang.
2 709-108-002 Wywiad z Tytusem Filipowiczem. 1940 - 1945 pol.
3 709-108-003 Dokumenty osobiste Tytusa Filipowicza. 1934 - 1940 pol, fr.
4 709-108-004 Wspomnienia Tytusa Filipowicza. 1933 - 1939 pol.
5 709-108-005 Wspomnienia Tytusa Filipowicza. 1943 - 1943 ang.
6 709-108-006 Zbiór fotografii. 1930 - 1945 pol., ang.
7 709-108-007 Testament. 1951 - 1951 ang.
8 709-108-008 The Polish view of principles on which International Security Organisation should be based. 1940 - 1945 pol.
9 709-108-009 Sytuacja polityczno-ekonomiczne na świecie w latach 1904-1939. 1940 - 1945 ang.
10 709-108-010 Odbudowa gospodarcza kraju. 1940 - 1945 pol.
11 709-108-011 The transition period. 1940 - 1945 ang.
12 709-108-012 Blok preferencyjno-celny. 1942 - 1942 pol.
13 709-108-013 Uwagi dotyczące sytuacji Niemiec po zakończeniu II wojny światowej. 1940 - 1945 pol.
14 709-108-014 Sytuacja światowa. 1946 - 1946 pol.
15 709-108-015 Obowiązki rządu sowieckiego wynikacjące z przyjęcia Karty Atlantyckiej. 1943 - 1944 pol.
16 709-108-016 Opracowanie i notatki dotyczące pracy biskupa Poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego "Senator Doskonały". 1938 - 1943 pol., ang.
17 709-108-017 Czy Polsce jest potrzebna gospodarka planowa? 1935 - 1935 pol.
18 709-108-018 History of political thought in Poland. 1940 - 1945 pol., ang.
19 709-108-019 Polska i Europa Środkowa po wojnie. 1944 - 1950 pol.
20 709-108-020 Armia polska we Francji i Wielkiej Brytanii. 1939 - 1945 pol.
21 709-108-021 The Security of Central Europe. 1940 - 1950 pol.
22 709-108-022 Post War Germany. 1943 - 1943 pol., ang.
23 709-108-023 What to do with Germany? 1943 - 1943 ang.
24 709-108-024 "Exit Prussia" Indeed! 1940 - 1950 ang.
25 709-108-025 Sytuacja Polski pod koniec 2 wojny światowej. 1945 - 1950 pol.
26 709-108-026 Tezy odpowiedzi na Deklarację League of Nations Uninon. 1943 - 1945 pol., ang.
27 709-108-027 Partie czy kliki. 1940 - 1945 pol.
28 709-108-028 General, social and economic reconstruction. 1940 - 1950 pol., ang.
29 709-108-029 Ulotka pt. "Underground Labor on the Polish Goverment". 1944 - 1944 ang.
30 709-108-030 Rządy komunistów w Polsce. 1946 - 1950 ang.
31 709-108-031 Dzieje Polski. 1940 - 1945 ang.
32 709-108-032 Z zagadnień lewicy polskiej. 1930 - 1945 pol.
33 709-108-033 Z minionych dni. 1940 - 1945 pol.
34 709-108-034 Czy rzeczywiście nie mamy Quislingów? 1940 - 1945 pol.
35 709-108-035 Fałszywa orientacja polskiej cenzury. 1940 - 1945 pol.
36 709-108-036 Before the Birth of the New Poland. 1940 - 1950 pol.
37 709-108-037 Uwagi Tytusa Filipowicza dotyczące wywiadu ze Stanisławem Mikołajczykiem w sprawie wschodnich granic Polski. 1944 - 1944 pol.
38 709-108-038 Notatki Tytusa Filipowicza dotyczące zagadnień Europy Środkowej. 1940 - 1950 pol, fr.
39 709-108-039 Działalność Tytusa Filipowicza w Radzie Narodowej. 1940 - 1949 pol., ang.
40 709-108-040 Działalność Tytusa Filipowicza w Polsko-Czechosłowackim Kole Współpracy Kulturalnej. 1940 - 1946 pol, ang, fr.
41 709-108-041 Działalność Tytusa Filipowicza w Radzie Polskich Stronnictw Niepodległościowych. 1946 - 1946 pol., ang.
42 709-108-042 Działalność Tytusa Filipowicza w pracach Koła Demokratycznego i Stronnictwa Demokratycznego. Oświadczenia, uchwały, biuletyny. 1942 - 1947 pol.
43 709-108-043 Działalność Tytusa Filipowicza w Radzie Polaków w Wielkiej Brytanii. 1942 - 1942 pol.
44 709-108-044 Konferencja Generalna London International Assembly. 1942 - 1948 pol., ang.
45 709-108-045 Dokumenty dotyczące działalności Tytusa Filipowicza w Polskim Czerwonym Krzyżu. 1940 - 1946 pol., ang.
46 709-108-046 Sprawa kontaktów oficerów angielskich wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa oddelegowanych do pracy z Polakami. 1940 - 1941 pol., ang.
47 709-108-047 Sprawy dotyczące funkcjonowania rządów Polski i Państw Bałtyckich oraz odbudowy okupowanych państw w kontekście podpisania karty atlantyckiej. 1942 - 1942 pol., ang.
48 709-108-048 Sprawy świadczeń emerytalnych na rzecz byłych pracowników rządu polskiego na uchodźctwie. 1945 - 1946 pol., ang.
49 709-108-049 List Tytusa Filipowicza w sprawie Komitetu Obywatelskiego Obozu Niepodległościowego. 1948 - 1948 pol.
50 709-108-050 List Władysława Sieroszewskiego do Tytusa Filipowicza. 1945 - 1945 pol.
51 709-108-051 List A. S. Duncana Johna do Tytusa Filipowicza. 1945 - 1945 ang.
52 709-108-052 Brudnopis listu Tytusa Filipowicza do kazimierza Sosnkowskiego. 1944 - 1944 pol.
53 709-108-053 Sprawa współpracy z Niemcami podczas wojny Romualda Krzemieniewskiego. 1944 - 1944 pol.
54 709-108-054 List Józefa Andrzeja Teslara do Tytusa Filipowicza. 1944 - 1944 pol.
55 709-108-055 Sprawy zabezpieczenia bytu polskich inwalidów w Wielkiej Brytanii. 1942 - 1944 pol., ang.
56 709-108-056 Karta pocztowa Antoniego Fessera z Oflagu do Tytusa Filipowicza. 1944 - 1944 pol.
57 709-108-057 Listy z Ministerstwa Informacji i Dokumentacji do Tytusa Filipowicza w sprawie odczytów i wypłaty honorarium. 1943 - 1943 pol.
58 709-108-058 Zaproszenie na wykład zorganizowany przez Scottish Committe for Polish Freedom i sprawa wydatków poniesionych przez Tytusa Filipowicza z wiązanych z przybyciem na wykład. 1943 - 1945 ang.
59 709-108-059 Podziękowania dla Tytusa Filipowicza za przesłanie pracy pt. "Poland and Central Europe after war". 1941 - 1941 pol.
60 709-108-060 Zaproszenie dla Tytusa Filipowicza na wykład w Royal Institute of International Affairs. 1941 - 1941 ang.
61 709-108-061 Życzenia Świąteczne dla Tytusa Filipowicza od Towarzystwa Polskiego w Londynie. 1941 - 1941 pol.
62 709-108-062 List Emily Rose do Tytusa Filipowicza z uwagami do jego artykułów. 1942 - 1942 pol.
63 709-108-063 List Charlesa A. Dane z podziękowaniem za przesłanie broszury. 1942 - 1942 ang.
64 709-108-064 List Bogdana Krahelskiego do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 pol.
65 709-108-065 List Franciszka Kawy do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 pol.
66 709-108-066 List Jacquesa Deschampsa do Tytusa Filipowicza 1942 - 1942 ang.
67 709-108-067 List Wawrzyńca Czereszewskiego do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 pol.
68 709-108-068 List Ambasadora RP w Waszyngtonie do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 pol.
69 709-108-069 List Wacława Studnickiego do Tytusa Filipowicza 1942 - 1942 pol.
70 709-108-070 List Franka Sweaney do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 ang.
71 709-108-071 List Towarzystwa Polskiego w Londynie do Tytusa Filipowicza. 1942 - 1942 pol.
72 709-108-072 Objęcie przez Tytusa Filipowicza stanowiska w firmie The Mongomeryshire Printings. 1946 - 1946 pol.
73 709-108-073 Udział Tytusa Filipowicza w odczytach i wykładach organizowanych przez Rotary of Enfield and League of Nations Union. 1943 - 1943 ang.
74 709-108-074 Listy Januarego Grzędzińskiego do Tytusa Filipowicza. 1945 - 1946 pol.
75 709-108-075 Komunikat Polskiej Agencji Prasowej przesłany Tytusowi Filipowiczowi o rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. 1946 - 1946 ang.
76 709-108-076 "Listy z Londynu", czasopismo emigracji polskiej. Egzemplarze przesłane Tytusowi Filipowiczowi. 1942 - 1946 pol.
77 709-108-077 Czasopismo emigracyjne "Fakty i dokumenty chwili" przesłane Tytusowi Filipowiczowi. 1942 - 1942 pol.
78 709-108-078 Broszura Alrksandra Hauke Nowaka "Na paryskim bruku" przesłana Tytusowi Filipowiczowi. 1943 - 1943 pol.
79 709-108-079 Biuletyn Związków Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej przesłany Tytusowi Filipowiczowi. 1946 - 1946 pol.
80 709-108-080 Notatki Stanisława Biegańskiego dotyczące zyciorysu Tytusa Filipowicza. 1950 - 1980 pol.
81 709-108-081 Fragment wspomnień nieznanego autora poświęconych Tytusowi Filipowiczowi. 1955 - 1955 pol.
82 709-108-082 Fragment wspomnień poświęconych Tytusowi Filipowiczowi autorstwa Stanisława Biegańskiego. 1960 - 1960 pol.
83 709-108-083 Artykuł S. Śmietany dotyczący Zjazdu Konkresu Polonii w Filadelfii. 1948 - 1948 pol.
84 709-108-084 Opracowanie Tytusa Komarnickiego "Zarys prawa narodów". 1949 - 1949 pol.
85 709-108-085 Materiały dotyczące działalności Polskiej Partii Socjalistycznej w Londynie. Biuletyny, odezwy, wiersze. 1941 - 1942 pol.
86 709-108-086 Uchwała Zespołu Piłsudczyków w Londynie. 1943 - 1943 pol.
87 709-108-087 Informacje dotyczące Tytusa Filipowicza z Archiwum Osobowego im. B. O. Jeżewskiego. 1953 - 1953 pol.
88 709-108-088 Broszura pt. "How Warsaw feel". 1944 - 1944 pol.
89 709-108-089 Memoriał Rządu RP na uchodźctwie w sprawie granicy z Niemcami. 1948 - 1948 pol., ang.
90 709-108-090 Opracowanie pt, "Poles in German Concentration Camp". 1943 - 1943 ang.
91 709-108-091 "Głos wolny sprawie publicznej poświęcony wydawany". Czasopismo Gromady Polskiej w Maghull, numery od 1 do 9. 1948 - 1949 pol.
92 709-108-092 Sprawy Polskie, nr 6, Londyn, listopad 1946. 1946 - 1946 pol.
93 709-108-093 Sprawy Polskie, nr 7, Londyn, listopad 1946. 1946 - 1946 pol.
94 709-108-094 Listy z Londynu Rok 1942. 1942 - 1942 pol.
95 709-108-095 Listy z Londynu Rok 1944. 1944 - 1944 pol.
96 709-108-096 Biuletyn Organizacyjny Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego z lat 1944-1945. 1944 - 1945 pol.