Kolekcja: Archiwum Leopolda Władysława Jaworskiego
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiJaworski Leopold Władysław (1865-1930) Naukowiec, prawnik polski, polityk konserwatywny, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU. Niezależnie od pracy naukowej i dydaktycznej był aktywnym działaczem politycznym. Związany ze środowiskiem krakowskich "stańczyków". W latach 1901-1914 pełnił mandat poselski na Sejm Krajowy, a 1911-1918 do austriackiej Rady Państwa. W Radzie Państwa opracował koncepcję zbliżenia ludowców i konserwatystów (dla ograniczenia wpływów Stronnictwa Narodowej Demokracji na wsi). Był członkiem kierownictwa Stronnictwa Prawicy Narodowej (1907-1918), prezesem Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1916), przewodniczącym Sekcji Zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1918). Autor licznych prac z dziedziny prawa administracyjnego i cywilnego. Kopia rzekazana przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 
Zawartość kolekcji1-5. Diariusz za lata 1914-1921 (z notatkami z lat 1924-1928) 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 5; metry bieżące: 0.3 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: