Kolekcja: Archiwum Henryka Ciepichałły Henryk
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiCiepichałł Henryk (1886-1934; major, ksiądz) - pijar, kapelan 1 pułku piechoty w Legionach w l. 1915-1917. Internowany w 1917 r. W 1916 r. Przyjął od Piłsudskiego akt wyrzeczenia się protestantyzmu. Do 1921 r. Kapelan w Wojsku Polskim. W 1922 r. występuje ze stanu duchownego. 1 lipca 1922 roku ponownie wstąpił do czynnej służby wojskowej jako major administracji.13 Objał funkcje referenta Departamentu VII Ministerstwa Spraw Wojskowych. 15 grudnia 1923 roku został referentem w Biurze Historycznym. Następnie był kierownikiem oświatowym Wojskowego Więzienia Śledczego w Warszawie i referentem w Departamencie Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Podczas przewrotu majowego w 1926 roku został ranny. 1 kwietnia 1927 roku objał funkcje płatnika
Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Odznaczony VM 
Zawartość kolekcjiDokumenty osobiste,świadectwa, dyplomy, fotografie, wycinki prasowe, korespondencja z kondolencjami do wdowy 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 1; metry bieżące: 0.01 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: