Kolekcja: Archiwum Wacława Stachiewicza
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiStachiewicz Wacław Teofil (1894-1973). Działacz niepodległościowy, brat Juliana Stachiewicza. Przed I wojną światową działał w Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckim. Po wybuchu wojny służył w Legionach Polskich. W 1917 roku po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej. Po dezercji w1918 roku został Szefem Sztabu Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę rozpoczął służbę w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach sztabowych (zastępca szefa sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego Warszawa, oficer łącznikowy Naczelnego Dowództwa WP przy Dowództwie III Korpusu Armii Polskiej we Francji, szef wydziału w Departamencie I Ministerstwa Spraw Wojskowych, szef Sekcji Organizacyjnej w Oddziale I Sztabu MSWojsk). W czasie wojny 1920 roku został szefem Oddziału I, a następnie II Sztabu Armii Rezerwowej gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Pełnił tam także funkcje oficera operacyjnego. Po zakończeniu wojny polsko-radzieckiej skierowany do Wyższej Szkoły Wojskowej w Paryżu, którą ukończył w 1923. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Szef Oddziału I Sztabu Generalnego i I oficer Sztabu w GłównymInspektoracie Sił Zbrojnych. 1935 szef Sztabu Głównego. Autor 6-letniego planu rozbudowy przemysłu zbrojeniowego oraz studium możliwości wojennych w przypadku agresji niemieckiej. We wrześniu 1939 szef Sztabu Naczelnego Wodza. 18 września internowany w Rumunii, skąd zbiegł do Jugosławii i Algierii. Ponownie internowany w Algierii przez władze francuskie na prośbę generała Władysława Sikorskiego. Po przybyciu do Anglii pod koniec 1943 nie otrzymał żadnego przydziału wojskowego. Po wojnie pozostał na emigracji, w 1948 wyjechał do Kanady. 
Zawartość kolekcjiW zespole znajdują się dokumenty osobiste, wspomnienia i pamiętniki, relacje oraz korespondencja. 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 83; metry bieżące: 0.34 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-203-001 Życiorys służbowy Wacława Stachiewicza pol.
2 709-203-002 Dokumenty osobiste. Paszport, legitymacje, akty ślubu, zaświadczenia. pol, ang, fr.
3 709-203-003 Zeszyt ewidencyjny Wacława Stachiewicza. pol.
4 709-203-004 Kopie materiałów z teczki osobowej Wacława Stachiewicza pochodzące z Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie. pol.
5 709-203-005 Relacje Wacława Stachiewicza poświęcone kampanii wrześniowej, przejściu do Rumunii i współpracy polsko-rumuńsko-angielskiej. pol.
6 709-203-006 Wspomnienia Wacława Stachiewicza z działalności w Związku Walki Czynnej i Strzelcu. pol.
7 709-203-007 Relacja Wacława Stachiewicza z przyjazdu do Rumunii w 1939 roku. pol, fr.
8 709-203-008 Fragment wspomnień Wacława Stachiewicza dotyczący pobytu w Algierii i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. pol.
9 709-203-009 Zaświadczenie i dyplom o nadaniu Wacławowi Stachiewiczowi Legii Honorowej. fr.
10 709-203-010 Dyplomy Wacława Stachiewicza o nadaniu brązowego i srebrnego krzyża Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. pol.
11 709-203-011 Zaświadczenia dotyczące hospitalizacji Wacława Stachiewicza w tym również zapisy elektrokardiograficzne, akt zgonu, poświadczenie kremacji zwłok. ang.
12 709-203-012 Nekrolog, artykuły pośmiertne i fotografia grobu Wacława Stachiewicza. pol.
13 709-203-013 Opracowanie autorstwa Wacława Stachiewicza poświęcone historii politycznej II Rzeczpospolitej. pol.
14 709-203-014 Materiały poświęcone użyciu lotnictwa w czasie konfliktu zbrojnego. Opracowania, korespondencja, uwagi. pol.
15 709-203-015 Opracowanie Wacława Stachiewicza pt. "Warunki prowadzenia działań wojennych". pol., niem
16 709-203-016 Uwagi Wacława Stachiewicza do planu działań w wojnie polsko-niemieckiej. pol.
17 709-203-017 Artykuł Wacława Stachiewicza poswięcony 33 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. pol.
18 709-203-018 Odczyt Wacława Stachiewicza poświęcony działalności Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. pol.
19 709-203-019 Przemówienie Wacława Stachiewicza na obchodach 25 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. pol.
20 709-203-020 Notatki Wacława Stachiewicza poświęcone relacjom polsko-brytyjskim w Wielkiej Brytanii. pol.
21 709-203-021 Uwagi Wacława Stachiewicza dotyczące służby wojskowej generała Józefa Jaklicza. Notatki, korespondencja, relacje. pol.
22 709-203-022 Uwagi Wacława Stachiewicza do artykułu pt. "Idy Marca". pol.
23 709-203-023 Uwagi Wacława Stachiewicza poświęcone przyczynom klęski wrześniowej w 1939 roku i sytuacji w Europie. Notatki, korespondencja. pol.
24 709-203-024 Notatki Wacława Stachiewicza dotyczące misji generała Kazimierza Sosnkowskiego do Małopolski we wrześniu 1939 roku. pol.
25 709-203-025 Notatki Wacława Stachiewicza poświęcone relacjom niemiecko-rosyjskim w XX wieku. pol.
26 709-203-026 Notatki Wacława Stachiewicza poświęcone działalności komunistów w Polsce. pol.
27 709-203-027 Uwagi Wacłąwa Stachiewicza dotyczące generała Józefa Rómmla. Notatki, korespondencja. pol.
28 709-203-028 Spis zagadnień do rozmów i korespondencji. pol.
29 709-203-029 Notatki Wacława Stachiewicza do artykułu o Józefie Piłsudskim na 100 lecie urodzin. pol.
30 709-203-030 Kopia pamietników generała Józefa Jaklicza. pol.
31 709-203-031 Odpis odczytu generał Aleksandra Litwinowicza w obozie dla internowanych w Targoviste. pol.
32 709-203-032 Materiały dotyczące przyczyn klęski wrześniowej. Kserokopie dokumentów, korespondencja.
33 709-203-033 Sprawa zatrzymania Wacława Stachiewicza w Belgradzie. pol.
34 709-203-034 Działalność Władysława Stachiewicza w Komisji Historycznej badającej przyczyny klęski wrześniowej. Protokoły, korespondencja. pol.
35 709-203-035 Kopie dokumentów z archiwów rumuńskich, niemieckich i Instytutu Władysława Sikorskiego w Londynie dotyczące pobytu Wacława Stachiewicza w Rumunii. pol.
36 709-203-036 Kopie materiałów z Archiwum Wojsk Lądowych Armii Republiki Francuskiej w Chateau de Vincennes poświęconych działalności Wacława Stachiewicza. fr.
37 709-203-037 Rozliczenie środków Ministerstwa Spraw Wojskowych wykorzystanych przez Wacława Stachiewicza. pol.
38 709-203-038 Sprawa wyjazdu Wacława Stachiewicza z Algierii do Stanów Zjednoczonych. pol, fr.
39 709-203-039 Listy Stanisłąwa Kopańskiego do Wacława Stachiewicza. pol, fr.
40 709-203-040 Listy Józefa Wiatra do Wacława Stachiewicza. pol.
41 709-203-041 Listy Wacława Stachiewicza do Kazimierza Sosnkowskiego. pol.
42 709-203-042 Listy Henryka Tadeusza Piątkowskiego do Wacława Stachiewicza. pol.
43 709-203-043 Listy Józefa Jaklicza do Wacława Stachiewicza. pol.
44 709-203-044 Listy Gwido Langnera do Wacława Stachiewicza. pol.
45 709-203-045 List Kazimierza Fabrycego do Wacława Stachiewicza z odpisem kwestionariusza. pol.
46 709-203-046 Listy Wacława Stachiewicza do redakcji "Bellony". pol.
47 709-203-047 List Stanisława Dwornickiego do Wacława Stachiewicza. pol.
48 709-203-048 Listy Wacława Stachiewicza do Władysława Poboga-Malinowskiego. pol.
49 709-203-049 Listy Ryszarda Wragi do Wacława Stachiewicza. pol.
50 709-203-050 List Antoniego Szylinga do Wacława Stachiewicza. pol.
51 709-203-051 Listy Wacława Stachiewicza do Klemensa Rudnickiego. pol.
52 709-203-052 Listy Wacława Chocianowicza do Wacława Stachiewicza pol.
53 709-203-053 Korespondencja Wacława Stachiewicza z Kołem 5 Pułku Piechoty Legionów. pol.
54 709-203-054 Korespondencja Wacława Stachiewicza z Taduszem Munnichem pol.
55 709-203-055 Korespondencja Wacława Stachiewicza z Janem Leśniakiem. pol.
56 709-203-056 List Apoloniusza Zawilskiego do Wacława Stachiewicza. pol.
57 709-203-057 Korespondencja Wacława Stachiewicza z Henrykiem Piątkowskim pol., ang.
58 709-203-058 List Władysława Adnersa do Wacława Stachiewicza. pol.
59 709-203-059 List Władysława Jedrzejewicza do Wacława Stachiewicza. pol.
60 709-203-060 List Stanisława Krajewskiego do Wacława Jędrzejewicza. pol.
61 709-203-061 List Józefa Sadlewskiego do Wacława Stachiewicza. pol.
62 709-203-062 List Aleksandra Jerzego Narbuta-Łuczyńskiego do Wacława Stachiewicza. pol.
63 709-203-063 List Stanisława Ujejskiego do Wacława Stachiewicza. pol.
64 709-203-064 List A. Sikorskiego do Wacława Stachiewicza. pol.
65 709-203-065 List Aleksandra Bregmana do Wacława Stachiewicza pol.
66 709-203-066 Życzenia dla Wacława Stachiewicza. pol.
67 709-203-067 Korespondencja Wandy Stachiewicz dotycząca wyjazdu z Algierii do Stanów Zjednoczonych, spraw prywatnych oraz osoby Władysława Stachieicza pol, ang, fr.
68 709-203-068 Opinia pułkownika Johna Wilsona o Wcławie Stachiewiczu. ang.
69 709-203-069 Wspomnienia i artykuły o Wacławie Stachiewiczu. pol.
70 709-203-070 Materiały Michała Protasiewicza poświęcone Józefowi Jakliczowi. pol.
71 709-203-071 Odpisy korespondencji dotyczącej zwolnień i zmian kadrowych po kampanii wrześniowej. pol.
72 709-203-072 Listy Jana Żychonia do Mariana Kukiela. pol.
73 709-203-073 Komunikat Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie o śmierci Aleksandry Piłsudskiej. pol.
74 709-203-074 Odpis listu Hermana Pokornego do Michała Żymirskiego. pol.
75 709-203-075 List Tadeusza Kutrzeby do Wacława Jędrzejewicza. pol.
76 709-203-076 Odczyt Władysława Bortnowskiego poświęcony Zaolziu. pol.
77 709-203-077 Rozkaz dzienny nr 122/2op wydany przez generała Romana Abrahama. pol.
78 709-203-078 Korespondencja Józefa Jaklicza. pol.
79 709-203-079 Odpis telegramu Ministerium Spraw Zagranicznych do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. pol.
80 709-203-080 Akt erekcyjny tablicy ku czci Orląt Lwowskich. pol.
81 709-203-081 Odezwa najstarszych żołnierzy Rzeczpospolitej. pol.
82 709-203-082 Resume des Conditions de l`Armistice avec l`Allemange. pol.
83 709-203-083 Karty pocztowe od Zygmunta Wendy do Henryka Piątkowskiego. pol.