Kolekcja: Sosnkowski Kazimierz (1885-1969 , generał)
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiStudia na Politechnice Lwowskiej. Założyciel ZWZ, najbliższy współpracownik Józefa Piłsudskiego. 1914-1916 Szef sztabu I Brygady Legionów, potem do 1917 w Departamencie Wojny. Po kryzysie przysięgowym uwięziony przez Niemców w Magdeburgu. 1920-1925 Minister Spraw Wojskowych i członek Rady Obrony Państwa. 1927-1939 Inspektor Armii. Od 1936 gen. Broni. W czasie kampanii wrześniowej dowódca Frontu Południowego. Przedostaje się do Francji. 1939-1940 w dyspozycji Naczelnego Wodza. Po upadku Francji zastępca Prezydenta RP w Londynie. 1943-1944 Naczelny Wódz PSZ. Po wojnie mieszka przez pewien czas w Anglii, potem osiedla się w Kanadzie. Umiera w Arundel 11 listopada 1969. Prochy złożono w kościele św. Stanisława w Paryżu. 
Zawartość kolekcji1.Życiorys, dane biograficzne; 2. Meldunek Jana Jawicza o działalnosci Kazimerza Sosnkowskiego jako dowódcy frontu południowego , protokół przesłuchania Jawicza (m.in sprawa poddania Lwowa Sowietom), kalendarium z Kampanii Wrześniowej na tym odcinku frontu, relacja z września 1939 r. - akcjagen Sosnkowskiego - 1939-1941, 1947; 3. Notatki inż. L. Torunia dot. budowy kopca Piłsudskiego w Krakowie, zdjęcia - 1940; 4. Fragmenty pamiętnika Rajmnunda Scholza o przejściu Sosnkowskiego na Węgry w 1939 roku - 1981; 5 i 6 Wyciąg z pamiętników Sosnkowskiego o kampanii 1939 r.; 7. Kopiakorespondencji z. Sikorskim, notatki z rozmów z nim - 1940-1942; 8. Notatki z rozmów, korespondencja z prezydentem - 1941-1944; 9. Depesze do Andersa i wyższych dowódców (kopie) - 1941-1944 (pol ang); 10. Korespondencja Sosnkowskiego, depesze, streszczenia rozmów, listy, analiza polityki Becka - 1943-44, 1951-53; 11. Materiały do historii powstań śląskich; 12. Listy Sosnkowskiego do pułkownika Schaetzla - 1957-60; 13. Korespondencja urzędowa - 1943-44; 14. Korespondencja ściśle tajna z dowódcami wojsk - 1944, 1948-52; 15. Kopie listów prywatnych i półurzędowych - 1939-44, 1970; 16. Korespondencja,, notatki, teksty przemówień, druki ulotne, wycinki prasowe - 1940-44, 1955; 17.Kopie listów, komentarze do wydawnictw, broszury i wydawnictwa, relacje, notatki - 1944, 1953, 1964, 1969; 18. Korespondencja w sprawie wydania pism wybranych Sosnkowskiego - 1956, 1964-65; 19.Korespondecja z redakcjami prasowymi, artykuły, przemówienia, pisma okólne (tajne) - 1941-43, 1970; 20. Kronika prowadzona przez Witolda Babinskiego z lat 1941-45dot. stosunków polsko-sowieckich; 21. Kopie brulionów pisanych przez Sosnkowskiego oraz notatki pisane przez kapitana Babińskiego -1941-43; 22. Artykuły, streszczenie rozmów E. Perkowicza z Sosnkowskim - 1952-56; 23. Referaty Sosnkowskiego dot. Rosji Sowieckiej - 1932, 1937; 24.Korespondencja, depesze, telegramy, notatki z rozmów, memoranda - 1941-44; 25. Teksty przemówień, kopie artykułów, listy - 1938-1967; 26. Depesze, listy, telegramy - 1941,1947; 27. Teksty przemówień, korespondencja -1940-44, 1967. 28. Rozkazy, korespondencja w sprawie Sosnkowskiego - 1944, 1986-89; 29. Opis archiwaliów znajdujacych się w Ossolineum, przemówienia, broszury, wydawnictw - 1950-67; 30. Powstanie Warszawskie w świetle dokumentów (kopie dkumentów, analiza polityczna itp.,) -1941-61; 31. Listy, depesze, telegramy, sprawozdania z rozmów, oświadczenia - 1940-56; 32. Relacje, testament, korespondencja pani Sosnkowskiej (także z Instytutem) oraz Instytutu z innymi osobami w sprawie Sonkowskiego, depesze szyfrowane (kopie), teksty przemówień - 1943-44, 1951-88; 33. Teksty przemówień, wycinki prasowe, rozkazy - 1940-44, 1969 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 33; metry bieżące: 0.7 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa: