Kolekcja: Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Zawartość kolekcjiArtykuły w prasie na temat Instytutu, sprawy organizacyjne, życiorysy członków, protokoły, sprawozdania, kroniki, klepsydry, dyplomy, korespondencja 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 4; metry bieżące: 0.3 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-146-001 Początek działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie - statut, odezwa, protokół założycielski pol.
2 709-146-002 Materiały organizacyjne - regulaminy, statuty, zmiany do statutów, powstanie organizacji "The Joseph Pilsudski Institute of Research Limited" - Memorandum and articles of association, Certificate of Incorporationa (1966) pol., ang.
3 709-146-003 Skład osobowy Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie pol.
4 709-146-004 Członkowie Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie - życiorysy, wspomnienia pośmiertne, klepsydry pol.
5 709-146-005 Odznaczenia członków Instytutu - korespondencja, kopie wniosków, materiały robocze pol.
6 709-146-006 Protokoły, sprawozdania, notatki i pisma Wydziału Studiów i Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie pol.
7 709-146-007 Wyciągi z protokołów z posiedzenia Rady Instytutu, uchwały Rady Instytutu oraz oświadczenia członków Rady Instytutu pol.
8 709-146-008 Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie - raport, zestawienie zasobu Instytutu, obliczenie wydatków na wykonanie powiększeń z mikrofilmów AGND pol.
9 709-146-009 Wykaz darów pieniężnych do Instytutu z lat 1978/1979 - zestawienie darczyńców pol.
10 709-146-010 Korespondencja Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie pol.
11 709-146-011 Korespondencja z biskupem Władysławem Rubinem i władzami kościelnymi pol.
12 709-146-012 Porządek obrad Zarządu Instytutu, sprawy budżetowe, sprawozdania pol.
13 709-146-013 Sprawa Jerzego Kędzierskiego - korespondencja, notatki pol.
14 709-146-014 Sprawa prac historycznych Wadysława Pobóg-Malinowskiego i jego sporu z Instytutem - korespondencja, protokoły z posiedzeń, projekty uchwał, wycinki prasowe pol.
15 709-146-015 Sprawa referatu Aleksandra Kędziora "Wspomnienia o gen. Rozwadowskim" wygłoszonego na zebraniu naukowym Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie oraz publikacji płk. Tadeusza Machalskiego pol.
16 709-146-016 Sprawa wydawnictwa "Wspomnienia o gen. Rozwadowskim" płk. Kornela Krzeczonowicza - korespondencja pol.
17 709-146-017 Konkurs dla młodych "O stosunku współczesnego pokolenia młodzieży polskiej do Józefa Piłsudskiego" - prace konkursowe, zgłoszenia, godła uczestników pol.
18 709-146-018 Ankieta "Jak zostałem Piłsudczykiem", skierowana do członków Instytutu pol.
19 709-146-019 Umundurowanie 1 Pułku Ułanów Beliny - ankieta w sprawie umundurowania i odpowiedzi na ankietę pol.
20 709-146-020 Nagroda Kustosza Pamięci Narodowej w 2009 roku - korespondencja, wycinki prasowe, druki ulotne pol.
21 709-146-021 Materiały do historii Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie - opracowania Barbary Mekarskiej-Kozłowskiej, Zbigniewa Kowalskiego, gen. Tadeusza Alf-Tarczyńskiego, wiersz Haliny Smoleńskiej o Instytucie, fragmenty rękopisów dot. Historii Instytutu pol.
22 709-146-022 Zofia Kijańska "Kronika Instytutu Józefa Piłsudskiego z lat 1947-1982" pol.
23 709-146-023 Dyplom-podziękowanie Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego za wsparcie budowy pomnika w Łodzi
24 709-146-024 Sprawozdanie z działalności ośrodka łączności "Franek" pol.
25 709-146-025 Memoriały i materiały dot. sowieckiej akcji w świecie i jej przeciwdziałanie pol.
26 709-146-026 Analizy i materiały dot. sytuacji w Polsce komunistycznej, działań w przypadku konfliktu Wschodu z Zachodem pol.
27 709-146-027 Polski Ośrodek Przeciwkomunistyczny w USA - projekt regulaminu, ramowe wytyczne i wskazania taktyczne w polskiej akcji przeciwkomunistycznej pol.
28 709-146-028 "Człowiek w Polsce współczesnej" - analiza sytuacji w kraju pod rządami komunistów pol.
29 709-146-029 Materiały robocze, abstrakty artykułów, przygotowane do przesłania do "Historical abstracts" pol.
30 709-146-030 Tematy badawcze - sprawy wydawnicze (w tym dot. wydania "Rok 1920 Józefa Piłsudskiego") pol.
31 709-146-031 Bibliografia dot. opracowań o Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego i organizacji niepodległościowych, przesłana do Instytutu z różnych polskich i polonijnych instytucji oraz Biblioteki Narodowej w Paryżu (wraz z notatkami) pol.
32 709-146-032 Sekcja Relacyjna Wydziału Studiów Instytutu - wskazówki dot. składania relacji, plan pracy sekcji, projekt komunikatu i kwestionariusza, zapis wypowiedzi Józefa Piłsudskiego o konieczności spisywania wspomnień pol.
33 709-146-033 Relacja Ewy Niepokoyczyckiej o masakrze na Placu Teatralnym w Warszawie (1905 r.?) pol.
34 709-146-034 Wspomnienia i opracowania dot. czynu niepodległościowego w 40. lecie wymarszu I Kadrowej - rękopisy I wersje robocze artykułów do wydawnictwa, korespondencja z autorami pol.
35 709-146-035 50. lecie czynu zbrojnego Józefa Piłsudskiego - korespondencja, wykazy artykułów, scenariusz audycji radiowej, artykuły prasowe pol.
36 709-146-036 Ludwik Zakrocki, Stanisław Biegański "Materiały do zagadnienia organizacji naczelnych władz sił zbrojnych w latach 1936-1946" pol.
37 709-146-037 Janusz Jędrzejewicz "Myśl państwowa Piłsudczyków w okresie 1918-1935" pol.
38 709-146-038 Opracowania Tadeusza Alf-Tarczyńskiego i wspomnienia pośmiertne (Tadeusza Święcickiego, Leopolda Lisa-Kuli, Ludwika Naimskiego oraz Józefa Smoleńskiego) pol.
39 709-146-039 Opracowania i fragmenty artykułów "Sosnkowski o Piłsudskim"; "Okręg belgijski ZWZ i Związku Strzeleckiego za lata 1909-1914", wypisy z artykułów i uwagi Stanisława Biegańskiego pol.
40 709-146-040 Opracowania obcojęzyczne "Joseph Pilsudski -marchel de Pologne et Chef d'Etat"; Poland's rebirth and the struggle for her frontiers" (fragment) ang, fr.
41 709-146-041 "Posłuszeństwo i zaufanie" - referat dot. Posłuszeństwa w wojsku pol.
42 709-146-042 Ulotki, programy imprez pol.
43 709-146-043 Wycinki prasowe - artykuły dot. Instytutu, informacje o darowiznach, wspomnienia zmarłych, artykuły o współpracownikach Instytutu
44 709-146-044 Wycinki prasowe i kopie artykułów dot. spraw niepodległościowych, Instytutu i osób z nim związanych pol.