Kolekcja: Archiwum Jana Bociańskiego
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiBociański Jan (1902-1974; dyplomata) - od 1926 r. w MSZ. W latach 1926-29 zatrudniony w Prezydium Rady Ministrów. Był sekretarzem premiera Józefa Piłsudskiego. Od 1931r. attache ambasady w Paryżu, następnie w  1933 r. Attache konsulatu w Opolu. W 1935 mianowany konsulem i kierownikiem konsulatu wMorawskiej Ostrawie. W marcu 1939 r. Odwołany do Centrali MSZ w kraju. W czerwcu 1939 r. Mianowany zastępcą naczelnika wydziału prasowego MSZ. Był związany z Oddziałem II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. 17 września 1939 roku przekroczył granicę rumuńską. Przebywał we Francji, następnie przedostał się do Wielkiej Brytanii. W grudniu 1943 r. Powołany do MSZ w Londynie. W lipcu 1945 kończy służbę w MSZ 
Zawartość kolekcji1. Dokumenty osobiste - nominacje, paszporty, legitymacje,świadectwa, umowy o pracę, teksty artykułów: "Jeszcze w sprawie Samodzielnej Brygady Podhalańskiej w Norwegii", "Polski projekt wojny prewencyjnej";
2. Wspomnienia, Wycinki prasowe i notatki, materiały dot. Bitwy pod Wizną;
3. Korespondencja; 4 Notatki, korespondencja, wycinki prasowe o polskim wykrywaczu min i dot. Saperów; 5. Sprawy polityczne - spis umów międzynarodowych Polski od września 1939 r., protokół z przesłuchania w ambsasadzie R.P. W Bukareszcie, odpisy korespondencji, raporty z przesłuchań uciekinierów z Polski i przybyłych z oflagów z 1945 i inne fragmentydokumentacji związanej z pracą w MSZ w 1945 r ., artykuły, recenzje (mi.n sprawa Zaolzia, sprawy Żydów); 5. Korespondencja w sprawie Śląska Cieszyńskiego - służbowa pomiedzy konsulatem w Morawskiej Ostrawie a MSZ, z Drymmerem, Zajączkowskim, tłumaczenie artykułów czeskich (1933-1938);7. Korespondencja w sprawie recenzji, opracowań; 8. Fragmenty prasy polonijnej amerykańskiej, druki ulotne - broszura wystawy o Koperniku w New Britain tv v 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 8; metry bieżące: 0.17 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa: