Kolekcja: Bortnowski Władysław (1891-1966; generał dywizji)
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiSłużył w Legionach Polskich. Po kryzysie przysięgowym w 1917 r. został internowany w obozie w Beniaminowie, w którym przebywał od lipca 1917 r. do kwietnia 1918 r. Do października tego roku sprawował funkcję dowódcy Okręgu Krakowskiego Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1922 r., objął stanowisko I oficera Sztabu Inspektora Armii nr 1 w Wilnie. Z dniem 25 kwietnia 1925 r. został "odkomenderowany" na okres 4 miesięcy do pełnienia obowiązków zastępcy szefa Oddziału IIIa Biura Ścisłej Rady Wojennej. Od października 1925 r. dowodził 37 Pułkiem Piechoty w Kutnie. W okresie od listopada do grudnia 1926 r. był szefem III Oddziału Sztabu Generalnego. W styczniu 1927 r. został dowódcą piechoty dywizyjnej 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach, a w czerwcu 1930 r. – piechoty dywizyjnej 14 Dywizji Piechoty w Poznaniu. W październiku 1930 r. objął funkcję oficera w Inspektoracie Armii w Toruniu. 1 listopada 1931 r. został dowódcą 3 Dywizji Piechoty Legionów w Zamościu. 10 grudnia 1931 Prezydent RP, Ignacy Mościcki awansował go na generała brygady. W okresie od 12 października 1935 r. do 23 marca 1938 r. sprawował funkcję generała do prac przy Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych w Toruniu. Jednocześnie jesienią 1938 r. na 3 miesiące został dowódcą Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk", która przeprowadziła akcję przyłączenia Zaolzia do Polski. 23 marca 1939 r. objął dowodzenieArmii "Pomorze", którą dowodził podczas Kampanii Wrześniowej. 9 września podporządkował się dowódcy Armii "Poznań" generałowi Tadeuszowi Kutrzebie, aby następnie wziąć udział w bitwie nad Bzurą, podczas której walczył pod Łowiczem i Sochaczewem.. 21 września dostał się do niewoli niemieckiej. Po uwolnieniu w kwietniu 1945 r. przez wojska amerykańskie, pozostał na emigracji najpierw w Wielkiej Brytanii, a w 1954 r. przeniósł się do USA. Działał w organizacjach polonijnych, m.in. w Nowym Jorku był przewodniczącym Koła Legionistów i Peowiaków w Ameryce. 
Zawartość kolekcjiKorespondencja (m.in. z Sosnkowskim, z Andersem), odbitki artykułów, wiersze Heleny Szwedowej, telegramy, teksty przemówień, notatki, analizy polityczne, protokół z zebrania Instytutu, wspomnienia o Bortnowskim 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 1; metry bieżące: 0.01 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: