Kolekcja: Archiwum Edmunda Charaszkiewcza
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiEdmund Charaszkiewicz (ur. 14 października 1895 r. w Poniecu, zm. 22 grudnia 1975 r. w Londynie). Oficer II Oddziału Sztabu Generalnego w okresie międzywojennym, ostatecznie w stopniu podpułkownika. Od 1914 r. żołnierz Legionów Polskich, a od 1917 r. pracownik Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej oraz ochotniczo III powstania śląskiego. Od 1926 r. w Oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stanowisku referenta spraw ukraińskich. W roku 1928 (?) objął kierownictwo Ekspozytury nr 2 Oddziału II, która w odróżnieniu od innych ekspozytur nie funkcjonowała jako organ terenowy polskiego wywiadu, lecz zajmowała się organizacją sabotażu i dywersji na wypadek wojny na terenie państw ościennych. Na emigracji kontynuował działalność w ruchu prometejskim, należał ponadto do londyńskiej Ligi Niepodległości Polski. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari(1922), Orderem Polonia Resituta, Krzyżem Niepodległości z Mieczami (1933), trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi a także odznaczeniami zagranicznymi. 
Zawartość kolekcji1. Życiorys, dokumenty osobiste, 1937-1949;
2. Opracowanie: "Przebudowa Wschodu Europy 1917-1921" - maszynopis;
3. Odpisy rozkazów, meldunków, komunikaty informacyjne z kampanii 1920 r.
4. Artykuły dotyczące III Powstania Śląskiego (m.in. o dywerssji w powstaniu), wycinki prasowe;
5. Brudnopis relacji dla Biura Rejestracyjnego, 1940-1941;
6. Relacje z przedwojennej dywersji pozafrontowej, raport z akcji specjalnych (m.in. organizacja oddziałów dywersyjnych na Śląsk Cieszyński, Spisz, Orawę i Ruś Zakarpacką), 1940;
7. Opracowania dotyczące obrony Lwowa w 1918 r., meldunki z 1918 oraz kopie akt dot. Organizacji Szkoły Wschodnioznawczej, 1918, 1931;
8. Relacje mjr Feliksa Józefa Ankersteina dot. Przygotowań do wojny dla Biura Rejestracyjnego Wojska, 1939;
9. Notatki dor. Dywersji pozafrontowej w 1939 r. (m.in. Personel Oddziału II SG, wykaz zaginionych podczas pełnienia czynności specjalnych, wykaz pozostałych w kraju dla zleconych zadań oraz na emigracji, 1939;
10. Rozkaz SG Oddziału II w sprawie opinii o oficerach oraz formularz ankiety, 1940;
11. Elaborat dotyczący organizacji łączności z okupowanym krajem, 1939;
12. Elaborat dotyczący organizacji pułku piechoty, 1939-1940;
13. Materiały do artykułu o przebudowie Europy Środkowej po I wojnie, zestaw źródeł, 1972-1974;
14. Korewspondecja, materiały do recenzji książek, wycinki prasowe, 1971; 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 14; metry bieżące: 0.15 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: