Kolekcja: Archiwum Michała Sokolnickiego
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiMichał Sokolnicki ( ur. 6 lutego 1880 w Kaszewach Kościelnych, zm. 17 stycznia 1967 w Ankarze w Turcji) - polski historyk, dyplomata, polityk, młodszy brat Gabriela Sokolnickiego, profesora Politechniki Lwowskiej.
W 1899 r., podczas studiów w Paryżu w Ecole des Sciences Politiques, związał się zruchem socjalistycznym, a od 1901 r. jego polityczne losy wiążą się z osobą Józefa Piłsudskiego. Członek PPS od 1903 r., bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego.
W czasie I wojny światowej był m.in. komisarzem cywilnym Legionów w Kielcach, jednym z organizatorów i kierowników (wraz z Witoldem Jodko – Narkiewiczem) Polskiej Organizacji Wojskowej , członkiem, a następnie sekretarzem generalnym Naczelnego Komitetu Narodowego, prywatnym sekretarzem Józefa Piłsudskiego, członkiem Konwentu Organizacji A.
W 1919 r. był jednym z członków delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu. (sekretarz części delegacji wytypowanej przez Naczelnika Państwa na konferencję ). Następnie pełnił służbę dyplomatyczną w Londynie ( 1919 r. pierwszy radca poselstwa polskiego) i w Helsinkach (1920-1922 poseł RP w Finlandii i Estonii ) . W latach 1923- 1931 pracował jako wykładowca Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie.
W roku 1931 powrócił do służby dyplomatycznej jako poseł RP w Danii (1931-1936). W roku 1936 mianowany po podniesieniu rangi przedstawicielstw dyplomatycznych ambasadorem Rzeczypospolitej w Turcji. W roku 1939 r. August Zaleski, ministerspraw zagranicznych w emigracyjnym rządzie RP Władysława Sikorskiego , usiłował zwolnić go ze stanowiska. Jednak dzięki zdecydowanie przychylnej dla Sokolnickiego postawie rządu tureckiego i osobistemu poparciu Rüştü Arasa, ministra spraw zagranicznych Turcji, odwołanie zostało cofnięte.
Po 1945 r. Sokolnicki pozostał w Turcji. Jego aktywność skupiła się na działalności naukowej i dydaktycznej: był wykładowcą Wydziału Językoznawstwa, Historii i Geografii Uniwersytetu w Ankarze. Pozostał jednak nader cenionym autorytetem, zarówno w kręgach emigracji polskiej, jak i w kręgach polityków tureckich i korpusu dyplomatycznego. Pozostawił bardzo obszerne i cenne wspomnienia z lat służby dyplomatycznej w Turcji 1939-1945 . ( Dziennik ankarski). Autor wielu prac historycznych. Zmarł w Ankarze i tam jest pochowany. 
Zawartość kolekcji1-6. Dziennik ankarski, 1963;7. "Historia polityczna II wojnyświatowej 1939-1945";
8. Artykuły, opracowania (maszynopisy i rękopisy);
9-10. Korespondencja, zapisy rozmów, odpisy listów (m.in. Piłsudskiego), druki ulotne, 1914-1918;
11. Wspomnienia o Józefie Piłsudskim, Julianie Stachiewiczu, oryginalny list Sikorskiego do Piłsudskiego z 1914 r.
12. Korespondencja, 1914-1961;
13. Korespondencja z Sosnkowskim (kopie i oryginały), wyciągi z listów, teksty przemówień, analizy sytuacji politycznej, 1939-1961;
14. Druki ulotne - kopie 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 14; metry bieżące: 0.23 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: