Kolekcja: Liga Niepodległości
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiLiga Niepodległości - organizacja piłsudczyków (o różnym rodowodzie) na emigracji w Anglii powstała już w  1947 r. Liga nawiązywała do tradycji niepodległościowych Józefa Piłsudskiego. Prowadziła działania zmierzające do przywrócenia Polsce niepodległości po II wojnie światowej, nie godząc się na ustalenia powojenne dokonane przez aliantów w Jałcie i popierając opozycję w Polsce. Po ponownym powołaniu przez Prezydenta RP Rady Narodowej (namiastki polskiego parlamentu) przekształciła się w stronnictwo polityczne. Po przekazaniu insygniów państowych przez prezydenta RP na uchodźctwie Lechowi Wałęsie, Liga uległa rozwiązaniu, niektórzy jej członkowie związąli się z krajową Konfederacją Polski Niepodległej. 
Zawartość kolekcji1-2. Korespondencja i protokoły z posiedzeń Ligii - 1951-1985 r.;
3. Biuletyny, wydawnictwa, wycinki prasowe 1951-1996;
4. Wydawnictwa Instytutu Bliskiego i Środkowego Wschodu "Reduta", 1949 r.;
5-10. Protokoły z zebrań, rezolucje, teksty referatów, notatki, biuletyny, prasa, korespondencja; 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:42 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 10; metry bieżące: 0.17 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: