Kolekcja: Sikorski Władysław (1881-1943; generał)
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiWspółzałożyciel Związku Walki Czynnej. Od 1912 referent spraw wojskowych w Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Internowany przez Austriaków. W maju 1918 przybył do Lwowa, gdzie zorganizował stację zborną wysyłającą byłych legionistów i żołnierzy austriackich - Polaków do Królestwa. Od listopada 1918 w Wojsku Polskim. Mianowany przez Radę Regencyjną szefem sztabu w dowództwie w Galicji, uczestniczył w obronie Przemyśla przed Ukraińcami. 1919 walczył w obronie Lwowa. 1922-1923 premier i minister spraw wewnętrznych. Do 1939 pozostał "generałem do dyspozycji" ministra wojny. 7 listopada 1939 mianowany Naczelnym Wodzem i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Sikorski zginął w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 w Gibraltarze, powracając z inspekcji wojsk na Środkowym Wschodzie. Pochowany na cmentarzu polskich lotników w Newark, w Wielkiej Brytanii. 17 września 1993 jego prochy przeniesiono na Wawel. 
Zawartość kolekcjiDokumenty osobiste (dyplomy, nominacje, itp.), korespondencja, rozkazy, artykuły, wycinki prasowe, broszury, kopie rozkazów (m. in . okólnik w sprawie unikania zadrażnień między Polską a Czechosłowacją), list otwarty Wacława Sieroszewskiego do Sikorskiego (1916), teksty kazań, prelekcje 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 1; metry bieżące: 0.02 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: