Kolekcja: Archiwum Bohdana Podoskiego
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiPodoski Bohdan (1894-1986), polski prawnik, polityk, marszałek Sejmu, członek emigracyjnej Rady Narodowej, prezes Ligi Niepodległości Polski 
Zawartość kolekcjiDokumenty osobiste, korespondencja osobista, nominacje, wspomnienia, materiały z Tymczasowej Rady Jedności Narodowej (m. in. materiały Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, opracowania z zakresu polityki międzynarodowej, biuletyny, sprawozdania, wycinki prasowe, korespondencja, dzienniki urzędowe, artykuły, przemówienia, materiały dot. zbrodni katyńskiej, Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 25; metry bieżące: 0.5 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-107-001 Dokumenty osobiste - świadecywa, dyplomy, paszporty, życiorysy pol., ros, ang.
2 709-107-002 Dokumenty rodzinne - korespondencja pol.
3 709-107-003 Dokumentacja finansowa z Wielkiej Brytanii ang.
4 709-107-004 Dokumentacja dot. spraw kasowych z Nukus ros. , pol.
5 709-107-005 Wspomnienia B. Podoskiego (24.07.1942-21.04.1943), ks. V pol.
6 709-107-006 Wspomnienia B. Podoskiego (25.08.1943-19.03.1944), ks. VI i ks. VII pol.
7 709-107-007 Wspomnienia B. Podoskiego (24.03.1944-10.10.1944), ks. VIII pol.
8 709-107-008 Wspomnienia B. Podoskiego (10.10.1944-10.06.1945), ks. IX pol.
9 709-107-009 Wspomnienia B. Podoskiego (10.10.1944-10.06.1945), ks. IX - kopia rękopisu z Instytutu Hoovera w Stanford pol.
10 709-107-010 Wspomnienia B. Podoskiego (27.06.1945-18.08.1946), ks. X pol.
11 709-107-011 Wspomnienia B. Podoskiego (27.06.1945-18.08.1946), ks. X pol.
12 709-107-012 Oświadczenia i zaświadczenia Bohdana Podoskiego o zachowaniu się innych osób podczas II wojny światowej pol.
13 709-107-013 Sąd Honorowy w sprawie honorowej J. Żaby i Z. Stohla pol.
14 709-107-014 Korespondencja Bohdana Podoskiego w sprawach publicznych pol.
15 709-107-015 Wystąpienia Bohdana Podoskiego w sprawach publicznych - notatki, teksty i materiały do wystąpień pol.
16 709-107-016 Zjednoczenie emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii - protokół w sprawie zjednoczenia oraz akt zjednoczenia pol.
17 709-107-017 Tymczasowa Rada Jedności Narodu - materiały dot. okoliczności powstania oraz jej działalności pol.
18 709-107-018 Tymczasowa Rada Jedności Narodu - materiały Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego oraz korespondencja ze stronnictwami politycznymi pol.
19 709-107-019 Tymczasowa Rada Jedności Narodu - ,ateriały Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego
20 709-107-020 Ogólny Zjazd Polaków w Wielkiej Brytanii w 1962 roku - materiały organizacyjne i wyborcze pol.
21 709-107-021 Scalenie obozu niepodległościowego (emigracji politycznej) - protokoły, oświadczenia, sprawozdania i korespondencja pol.
22 709-107-022 Materiały dotyczące emigracji politycznej w Londynie - pisma, oświadczenia, stanowiska stronnictw politycznych
23 709-107-023 Liga Niepodległości Polski - korespondencja, pisma i notatki B. Podoskiego jako przewodniczącego LNP pol.
24 709-107-024 Rada Jedności Narodowej - materiały organizacyjne, sprawozdania i pisma Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego pol.
25 709-107-025 Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polski - materiały organizacyjne i wyborcze, protokoły, pisma i korespondencja pol.
26 709-107-026 Odpowiedź Bohdana Podoskiego na pytania młodego doktoranta Ed. Wynot'a pol.
27 709-107-027 Analizy i opracowania - dot. stosunków polsko-sowieckich, polsko-węgierskich, legalności rządu emigracyjnego pol., ang.
28 709-107-028 Bohdan Podoski: "Józef Piłsudski i Konstytucja Kwietniowa" (odczyt z okazji imienin Piłsudskiego - 19.03.1948 r. w Londynie) pol.
29 709-107-029 Opracowania: "The mass murder of Polish prisoners in Katyn" oraz "PSZ w ZSRR" (fragment zarysu dziejów) pol., ang.
30 709-107-030 Opracowania i wystąpienia gen. Kazimierza Sosnowskiego oraz dot. Leopolda Lisa Kuli, Legionów Polskich, federacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej pol.
31 709-107-031 Społeczność akademicka z Uniwerystetu Stefana Batorego w Wilnie - materiały i korespondencja B. Podoskiego dot. obchodów 400. lecia uniwersytetu i społeczności akademickiej pol.
32 709-107-032 Wspomnienia pośmiertne autorstwa B. Podoskiego pol.
33 709-107-033 Wiersze z lat 1940-1948 pol.
34 709-107-034 Wycinki prasowe pol.
35 709-107-035 Wydawnictwa, komunikaty, druki i statuty organizacji emigracyjnych pol.
36 709-107-036 Prasa: "Rzeczpospolita Polska" - pismo poświęcone sprawom politycznym, społecznym i kulturalnym
37 709-107-037 Prasa: "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" pol.