Kolekcja: Malinowski-Pobóg Władysław (1899-1962; historyk)
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiMalinowski-Pobóg Władysław (1899-1962; historyk) - syn zesłańca syberyjskiego, uczestnik wojny polsko - bolszewickiej w 1919-1920. Po wojnie, jako zawodowy oficer, łączy służbę w wojsku ze studiami wyższymi (polonistyka i Szkoła Nauk Politycznych). W r. 1929 zostaje powołany do Wojskowego Biura Historycznego. Od 1931 r. Naczelnik wydziału historyczno-naukowego w ministerstwie spraw zagranicznych. We wrześniu 1939 r. Przedostał się przez granicę rumuńską do Francji. Gdzie służył jako oficer w armii polskiej. Okupację niemiecka przeżył w Grenoble. W 1944 r. powołany został do polskiej służby zagranicznej, z której wycofał się w 1945 r. W latach 1944-1945 współtwórca i jeden z dwóch głównych redaktorów sekcji polskiej Radia Francuskiego. Autor wielu prac z zakresu najnowszej historii Polski. W latach 1929-1934 był redaktorem - wydawcą pierwszej edycji 10-tomowej "Pism - Mów - Rozkazów" marszałka Piłsudskiego. Zgromadził i wspólnie z L. Wasilewskim przygotował do druku listy Piłsudskiego z okresu 1893-1903. Oprócz licznych rozpraw w przedwojennych pismach warszawskich ogłosił z większych prac: "Akcja bojowa pod Bezdanami 26.IX.1908", "Narodowa Demokracja, 1887-1918. Fakty i dokumenty", dwa tomy wielkiej (obliczonej na 6 tomów) biografii Józefa Piłsudskiego. W latach 1935-1939 był redaktorem naczelnym pracy zbiorowej "Polska i Polacy w cywilizacji świata". Wydał szereg prac naukowych, dotyczących historii dyplomatycznej dawnej Polski oraz polskich działań dyplomatycznych w okresie powstań zbrojnych. W latach 1934-1939 współpracował z "Polskim słownikiem biograficznym". W ostatnich latach życia pracował nad "Najnowszą historią polityczną Polski", pisząc jednocześnie liczne artykuły i szkice historyczne do prasy emigracyjnej oraz wygłaszając liczne referaty w polskiej sekcji Radia Francuskiego. 
Zawartość kolekcjiKorespondencja członków Instytutu (m.in Tadeusza Schaetzla) w sprawie wydawnictwa Władysława Malinowskiego-Poboga, artykuły, wycinki prasowe, recenzje, komentarze, wypisy ze źródeł 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 1; metry bieżące: 0.02 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: