Kolekcja: Polskie Siły Zbrojne w ZSRR
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Zawartość kolekcji1. Opracowania: Józefa Lisa, Geneza tworzenia PSZ w ZSRR, Tadeusz Felsztyn, Walka o niezawisłość PSZ w ZSRR, - wyd. Instytutu 1948;
2.Relacje, kopie rozkazów dowództwa wojsk w ZSRR, organizcja armii (schemat, obsada personalna, itp.), rozkazy, instrukcje, programy kursów, wytyczne program ewakuacji Armii, sprawozdania. 1941-1942, 1948;
3 i 4. Lista imienna generaów dowodców wielkich jednostek, oficerów dyplomowanych, pisma okólne, protokoły z posiedzeń komisji polsko-sowieckiej w sprawie tworzenia Amii Polskiej, rozkazy, notatki z rozmów władz poskich, korespondencja Sikorskiego z Sosnkowskim,odpisy korespondencji Zaleskiego z Sikorskim, teksty przemówień generałów, tłumaczenia rozmów Edena z ambasadorem Majskim, ewakuacja - sprawozdnania, pisma okólne, 1941-42, 1947;
5 i 6. Materiały dotyczące tworzenia Armii w 1941 i rozmów z Sowietami - protokół, kopie listów. 1941-42;
7.Sprawozdanie Józefa Lisa dotyczące organizacji armii w ZSRR 1941-42 (1945) dla Instytutu, cz I;
8. Opracowanie J. Lisa dotyczące organizacji armii w ZSRR 1941-42 cz.II;
9. Opracowanie J. Lisa dotyczące organizacji armii w ZSRR 1941-42 cz.III, relacje;
10. J. Lis "Sprawozdanie z opieki opieki społecznej w ZSRR", cz.IV; 11-12. J. Lis Cz.V i cz VI. 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 12; metry bieżące: 0.37 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: