Kolekcja: Archiwum Tadeusza Schaetzela
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiTadeusz Schaetzel (1891-1971, dyplomata, polityk, pułkownik). Działacz Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. Zołnierz Legionów. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie. Podczas bitwy warszawskiej Był szefem Oddziału II Kwatery Głównej Naczelnego Wodza. W 1931 objął patronat nad Ruchem Prometejskim. W kampanii wrześniowej przedstawiciel naczelnego Wodza przy MSZ. Internowany w Rumunii. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych. 1948 r. Przyjechał do Wielkiej Brytanii. Redaktor Niepodległości. W 1947 wznowił działalność Ligi Niepodległości Polski, współzałożyciel Instytutu Wschodniego Reduta. Zmarł w Londynie, pochowany został na cmentarzu South Ealing. 
Zawartość kolekcji1. i 2. Korespondencja prywatna i służbowa, artykuły, zapiski, opracowania, notatki, dokumenty osobiste: świadectwa, metryki, testament, fotografie (rodzinne z 1898 r. I z I wojny), paszporty, książeczki wojskowe, itp. 1898, 1949, 1957, 1965, 1972;
3-6. Korespondencja prywatna, luźne notatki;
7, 8. i 9. Referaty, notatki, artykuły, korespondencja, notatki do biografii J. Piłsudskiego i jego współpracowników. 1948-1952; 10. Zapiski, sprostowania, listy. 1951-55;
11-13. Uwagi i korespondencja dotycząca niektórych wydarzeń historycznych. 1939-68;
14 i 15. Korespondencja, przyczynki do wydarzeń historycznych, relacje, kopie dzienników państwowych, wyjątki z pamiętników 1947-70;
16-19. Korespondencja, teksty przemówień, notatki, brudnopisy, 1947-1970. 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 19; metry bieżące: 0.4 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: