Kolekcja: Kukiel Marian (1885-1973; generał dywizji)
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiDziałacz nielegalnych akademickiech organizacji, współzałożyciel Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego, żołnierz I Brygady Legionów, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie m. in. Szef Wojskowego Biura Historycznego, od 1924 r. generał brygady. Po przewrocie majowym przeniesiony w stan spoczynku. Angażuje się w działalność naukową. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, gdzie został powołany na zastępcę Ministra Spraw Wojskowych. Dowódca I Korpusu, od 1942 r. Minister Obrony Narodowej. Współałożyciel Instytutu im. Gen. Sikorskiego i innych polonijnych towarzystw naukowych w Anglii. 
Zawartość kolekcjiKopie pism, wycinki prasowe, uwagi o wspomnieniach gen. Józefa Rybaka 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 1; metry bieżące: 0.01 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: