Kolekcja: Archiwum Wiktora Drymmera (1896-1975; dyplomata, kapitan)
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiWiktor Drymmer (1896-1975). Komendant obwodu POW w Siedlcach (Okręg III, wcześniej IX), adiutant komendanta Okręgu IX POW "Podlasie". Od odzyskania niepodległości (1918) w Wojsku Polskim - 22 Siedlecki Pułk Piechoty (Oddział Wywiadowczy Grupy Podlaskiej), od 1919 w Oddziale II Sztabu Generalnego. W czasie wyprawy kijowskiej organizator siatki wywiadu na Ukrainie. Od 1923 attache wojskowy RP w Estonii. Od 1929 zastępca kierownika Wydziału Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 1931-1939 Dyrektor Wydziału Personalnego MSZ, jednocześnie od 1933 Dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ. Z uwagi na łączenie tych dwu funkcji uważany za szarą eminencję polskiej dyplomacji. Najbliższy (obok Jana Szembeka) współpracownik ministra Józefa Becka. Po agresji Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r., początkowo w Rumunii, następnie w Palestynie. W latach 1947-1949 w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii, następnie po 1951 na emigracji w Kanadzie. W Londynie członek władz Ligi Niepodległości Polski, po 1951 odsunął się od działalności politycznej, poświęcając się pracy pisarskiej i społecznej: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Teatr Polski w Ottawie - był jego współorganizatorem, administratorem, scenografem i reżyserem. Odznaczony orderem Virtuti Militari V kl. Oraz 3-krotnie Krzyżem Walecznych 
Zawartość kolekcji1. Sprawozdania z Gabinetu Naczelnego Wodza z interwencji w sprawie pomocy dla AK w Warszawie w sierpniu i wrześniu 1944 r., Apel do cywilizowanych Narodów Świata Zw. Żołnierzy Strzelców Karpackich O/Jerozolima, o pomoc dla Warszawy, biuletyny wiadomości krajowych (I-IV 1945) - raporty o sytuacji w Polsce, wyciągi z meldunków dot. współpracy AK z Armią Czerwoną (I-VIII 1944 ), analiza doniesień z prasy brytyjskiej, wyciągi z meldunków AK (1944 r), przeglądy prasy, depesze szyfrowane z kraju (odpisy) - 1944-45;
2. Wspomnienia "Moje przygody z młodych lat", opracowania, analizy polityczne, odpisy listów - 1916, 1942-1948;
3 "Plany na przyszlość" - wnioski, analizy na najbliższą przyszlość, analizy żydowskich ruchów, projekty dla emigracji, założenia Funduszu Społeczno-Narodowego, plan zwalniania ludzi z wojska, statut Instytutu Bliski Wschód "Reduta", kopie listów - 1937, 1942-47;
4 "Stosunki polsko-rosyjskie" - kalendarium 1939-1944, oświadczenia, odpisy rozkazów dowództwa bazy Armii Polskiej na Wschodzie, odpisy listów, korespondencja gen. Andersa z gen. Tokarzewskim - 1943-1944;.
5 Korespondencja Drymmera - 1917, 1944;
6. Analiza sytuacji politycznej, notatki z rozmów, odpisy listów, biuletyn obozowy, przeglądy informacyjne,- 1944-45;
7 "2 Korpus i Armia na Środkowym Wschodzie" notatki z rozmów, korespondencja - 1943-45; 8. Korespondencja, analizy, oświadczenia, odpisy listów polskich organizacji (w tym wojskowych), do ministów, prezydenta, premiera, oświadczenie gen Sosnkowskiego - 1943-44, 1956; 9. "Dossier II-IV" - fragmenty z depesz, meldunków, analiza sytuacji politycznej, odpisy korespondencji Naczelnego Wodza - 1916, 1944; 10. Duplikaty 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 10; metry bieżące: 0.16 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: