Kolekcja: Kapituła Orderu Virtuti Militari
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Zawartość kolekcjiPismo Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w sprawie odznaczeń (1921), wycinki prasowe, odpisy z protokołów z obrad kapituły (1920-24), listy majora dyplowanego Borkowskiego do pani Marszałkowej (1941), korespondencja Sosnkowskiego do Piłsudskiego (1930), notatki (np. Kalendarium Kapituły), korespondencja do członków Instytutu w sprawie Kapituły (1973) 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 1; metry bieżące: 0.02 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: