Kolekcja: Archiwum Józefa Smoleńskiego
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiSmoleński Józef (1894-1978; generał brygady) - legionista, ułan, od 1918 w Wojsku Polskim, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1922 rozpoczął studia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Po studiach otrzymał tytuł oficera Sztabu Generalnego i przydział do Sztabu Generalnego WP, w którym powierzono mu stanowisko szefa wydziału w Oddziale I. Od stycznia 1925 do kwietnia 1928 był szefem sztabu 4 Dywizji Kawalerii we Lwowie, a od maja 1928 oficerem Oddziału III Sztabu Głównego WP. W maju 1930 został dowódcą 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach. W sierpniu 1935 został komendantem Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W listopadzie 1938 obowiązki komendanta CWK przekazał płk. Tadeuszowi Komorowskiemu. W lutym 1939 zastąpił płk. Dypl. Tadeusza Pełczyńskiego na stanowisku szefa Oddziału II Sztabu Głównego WP. Po wybuchu wojny został szefem Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza. Po kampanii wrześniowej przedostaje się do Francji. W maju 1940 gen. Władysław Sikorski mianował go II zastępcą komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej. Odpowiadał za przygotowanie planów operacyjnych powstania w kraju oraz planów sabotaży idywersji w kraju. Kierował pracą dwóch samodzielnych referatów: taktyczno-operacyjnego i informacyjnego. Podlegali mu kierownicy okupacji sowieckiej i niemieckiej. W sierpniu 1940 został szefem Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie.W październiku 1941 wyznaczony został na stanowisko dowódcy II Oficerskiego Batalionu Szkolnego Brygady Szkolnej. We wrześniu 1942 wyznaczony na stanowisko komendanta Wyższej Szkoły Wojennej. Od kwietnia do października 1943 pełnił służbę w Inspektoracie Wyszkolenia Polskich Sił Zbrojnych. W październiku 1943 gen. Broni Kazimierz Sosnkowski na wniosek gen. Kopańskiego mianował go drugim zastępcą szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Kierował pracami Oddziału III Operacyjnego i Oddziału II Wywiadowczego. W sierpniu 1944 został zastępcą dowódcy 3 Dywizji Strzelców Karpackich w II Korpusie Polskim. Na tym stanowisku pozostawał do czasu rozformowania dywizji. Wieloletni prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, prezes Koła Żołnierzy 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
Zawartość kolekcji1. Opracowania autorstwa Smoleńskiego, wykłady na kurs w Wyższej Szkole Wojenna w Szkocji - maszynopis, rękopis, wydawnictwo "Zarys dziejów szkół kawalerii polskiej" (1942-1970)
2. Biogramy, wspomnienia pośmiertne Smoleńskiego, innych generałów (Anders, Sosnkowski, Rakowski) i oficerów
3. Materiały do dzejów "Beliniaków" - wspomnienia, referaty, korespondencja, sprawozdanie z działalności Koła Beliniaków w Londynie, lista strat "Beliniaków" w latach 1939-1950 (1954-1984)
4. Korespondencja do Smoleńskiego jako prezesa Instytutu (1972-1977) 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 4; metry bieżące: 0.07 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: