Kolekcja: Beck Józef (1894-1944; Minster Spraw Zagranicznych, pułkownik)
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiW latach 1914-1918 w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, a od 1918 roku w Wojsku Polskim. W latach 1922-1923 attache wojskowy RP w Paryżu i Brukseli. Po wypadkach majowych 1926 roku szef gabinetu ministra spraw wojskowych. Od 1930 roku wicepremier, od 1932 roku minister spraw zagranicznych. Internowany po 17 września 1939 roku w Rumunii gdzie zmarł. 
Zawartość kolekcji1. Józef Beck "Ostatni raport" - maszynopis - analiza sytuacji politycznej w 20-leciu międzywojennym;
2. Fotografie przedwojenne z Rumunii, wycinki prasowe, wspomnienia, spis imienny ostatniego rządu polskiego na uchodźstwie w Rumunii, po ang. Biografia, wywiad z Beckiem dla Polonii amerykańskiej., relacje, listy Jadwigi Beck - 1939-52, 1980-85;
3. Materiały do dziejów dyplomacji polskiej 1934-39 i z okresu internowania rządu w Rumunii - 1939-42, 1994;
4. Depesze, korespondencja z władzami rumuńskimi i z ambasadą;
5. Kalendarium 1926-32, listy Jadwigi Beckowej do Schaetzla, noty ministrów z 1938, zapisy rozmów - 1938-40, 1947-51; 6. Komentarze do dyplomatycznej historii wojny 1939 r., Zarys historii międzynarodowej od 1914 do wybuchu wojny - J Beck, (msznps), stosunki polsko-sowieckie, notatki i  zapiski - 1939, 1948-50, 1973;
7. Nominacja Becka na attache Wojskowego w Paryżu wg dokumentow francuskich;
8. Sprawa wydania książki o Becku, biuletyny, wycinki prasowe - 1940-1988;
9. Wycinki prasowe, korespondencja w sprawie Becka, listy Becka do Jerzego Łubieńskiego z 1940 r., relacja Jadwigi Beckowej o ostatniej wilii w 1943 roku - 1939-94;
10. Wycinki prasowe, relacje- 1916-1994 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 10; metry bieżące: 0.3 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: