Kolekcja: Słowikowski Rygor Mieczysław
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiSłowikowski Rygor Mieczysław (1896-1989) – generał brygady Wojska Polskiego. W okresie lipiec 1915 - październik 1917 w Polskiej Organizacji Wojskowej, w latach 1917-1918 słuchacz Szkoły Podchorążych Polnische Wehrmacht. W grudniu 1918 przyjęty został do Wojska Polskiego i mianowany dowódcą plutonu w I Warszawskim Batalionie Garnizonowym, później przemianowanym na VI Warszawski Batalion Strzelców. W maju 1919 r. rozpoczął służbę w 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Dowodził w nim kompanią, a następnie batalionem. Porucznik piechoty z 1 czerwca 1919. W latach 1923-25studia wojskowe. Po zakończeniu studiów do kwietnia 1926 Oddział IV Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, kwiecień 1926 - wrzesień 1928 w Referacie Mobilizacyjnym Dowództwa Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie. Kapitan Sztabu generalnego z 1 stycznia 1928. Wrzesień 1928 - marzec 1930 w ReferacieOrganizacyjno Mobilizacyjnym Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz w Biurze Ścisłej Rady Wojennej. Marzec 1930 - luty 1933 II oficer do zleceń Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, luty 1933 - czerwiec 1934 staż w 20 Pułku Piechoty w Krakowie. W czerwcu 1934 r. przeniesiony został do Korpusu Ochrony Pogranicza i wyznaczony na stanowisko szefa sztabu Brygady KOP "Wilno". Major dyplomowany z 1 stycznia 1936. W kwietniu 1937 r. objął kierownictwo Sztabu Brygady KOP "Grodno". Od grudnia 1937 do października 1939 kierownik placówki zagranicznej Oddziału II SG WP, październik - grudzień 1939 w Stacji Zbornej Oficerów w Paryżu. Grudzień 1939 - luty 1940 zastępca dowódcy 6 Pułku Strzelców Pieszych we Francji, luty - czerwiec 1940 w Oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza w Paryżu. Po upadku Francji organizował ewakuację żołnierzy oraz organów wywiadu na południe Francji. Maj1941 - wrzesień 1944 szef Ekspozytury Oddziału II w Afryce Północnej z siedzibą w Algierze, pseudonim "Rygor". Wrzesień - grudzień 1944 szef Oddziału II Inspektoratu Zarządu wojskowego w Londynie. Podpułkownik dyplomowany. Grudzień 1944 - październik 1946 w Centrum Wyszkolenia Piechotyw Szkocji. Po wojnie osiadł w Londynie, gdzie zmarł. Pułkownik dyplomowany od 964, generał brygady od 1972. 
Zawartość kolekcjiKorespondencja (głównie krytyczna) dot. książki "Rygora" Słowikowskiego "W Tajnej Służbie", wycinki prasowe, fragmenty książki 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 1; metry bieżące: 0.01 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: