Kolekcja: Archiwum Eugeni, Jadwigi, Wacława, Stanisława, Czesława i Tadeusza Święcickich
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiA: TadeuszŚwięcicki (1893- 1973) - legionista - oficer I Brygady Legionów, korespondent wojenny, współpracownik Józefa Piłsudskiego -szef biura prasowego Prezydium Rady Ministrów, dziennikarz oraz dyrektor paryskiego biura Polskiej Agencji Telegraficznej przed wojną. W czasie wojny we francuskim ruchu oporu po wojnie zastępca kierownika Sekcji Polskiej Radia Francuskiego.
B: Jadwiga Aldona Święcicka (1900- ) - związana z organizacjami niepodległościowym, pracowała w Amerykańskim Komitecie Pomocy Dzieciom, inspektor oświaty pozaszkolnej, bibliotekarka, członkini PCK (również w czasie wojny w Anglii), służyła w Pomocniczej Służbie Wojskowej Kobiet przy PSZ, po wojnie aktywna działaczka emigracyjna w Londynie.
C: Eugenia Święcicka (1897-1960), żona Tadeusza Święcickiego.
D: Stanisław Święcicki
E: Czesław Święcicki (1897-1971), major - członek Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej i Związku Walki Czynnej w latach 1912-1914, oficer I Korpusu Polskiego w Rosji w 1918 r., oficer 21 pp. 1918-1920, Szef Sztabu Związku Strzeleckiego, służył w PSZ na Zachodzie.
F: Wacław Święcicki (1848-1900) - działacz socjalistyczny i poeta (autor "Warszawianki"), , działacz "Proletariatu", aresztowany za agitację socjalistyczną, więzień X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, skazany w 1880 r. na zesłanie, powrócił w 1883 r. Członek I Proletariatu 
Zawartość kolekcjiA: 1. Dokumenty osobiste, majątkowe, legitymacje i dyplomy, notatki, wiersze;
2. Korespondencja;
3. Pisma, materiały pośmiertne - wspomnienia, fotografie;
B: 1. Zaświadczenia, legitymacje i dokumenty, życiorysy, korespondencja z organizacjami i stowarzyszeniami, rekomendacje, listy prywatne, fotografie. Dodatkowo album z licznymi zdjęciami (również z czasów wojny) znajduje się w kolekcji nr 201 (Zbiór fotograficzny);
C: Dokumenty osobiste, zdjęcia, klepsydra;
D: Fotografie, legitymacja oficerska;
E: Dokumenty osobiste, fotografie, notatki i korespondencja;
F: 1. Listy z Syberii, opracowania dot. Wacława Święcickiego, wycinki prasowe (artykuły) dot. ruchu socjlistycznego;
2. Fotografie rodzinne Święcickich (Od II poł XIX w. do okresu po II wojnie światowej), artykuł o X Pawilonie Cytadeli warszawskiej; 
Uwagiz importu kolekcji 2021-12-07 11:53:41 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 9; metry bieżące: 0.2 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor: