Kolekcja: Archiwum Wandy Pełczyńskiej
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiWanda Pełczyńska z d. Filipkowska (1894-1976) - znana działaczka niepodległościowa, kurierka I Brygady Legionów w l. 1914-1915 r. I Naczelnego Dowództwa w 1919 r., posłanka na Sejm IV Kadencji (1935-1938), publlicytka i działaczka społeczna, redaktorka " Bluszcza" i "Kobiety Współczesnej", żonaszefa Sztabu Komendy Głównej AK gen. Tadeusza Pełczyńskiego, członkini ZWZ-AK, więźniarka NKWD w Wilnie w l. 1940-1941współpracownik Radia Wolna Europa, założycielka i pierwsza prezes Zjednoczenia Polek na Emigracji, odznaczona m.in. VM, Krzyżem niepodległości, Krzyżem AK 
Zawartość kolekcji1. Korespondencja z Daszewskimi z Kielc, wspomnienia Stanisławy Daszewskiej z 1939 r.;
2,3,4. Korespondencja prywatna (w tym z mężem Tadeuszem oraz Tadeuszem Pawłowskim z USA) i oficjalna;.
5. Korespondencja Wandy Pełczyńskiej z kierownikiem Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa Janem Nowakiem;
6. Korespondencja prywatna i oficjalna;
7. Korespondencja prywatna Wandy Pełczyńskiej;
8-9. Notatki dot. wydawnictw, opracowań, itd. wspomienia, brudnopisy,
10. Materiały dot. Władysławy "Sławy" Macieszyny, zdjęcia jej i Stanisława Długosza, wspomnienia o niej, itp.;
11-13. Notatki, wspomnienia (pamiętnika z I wojny światowej), maszynopisy i brudnopisy opracowań;
14. Maszynopisy artykułów, stenogramy Radia Wolna Europa, lista kobiet potrzebujących w kraju 1946 r.;
15. Notatki, brudnopisy, przesłane Pełczyńskiej wspomnienia (m.in ze Lwowa po wybuchu wojny niemecko-sowieckiej);
16-17, 19-21. Artykuły historyczne Pełczyńskiej i poświęcone różnym osobom, wspomnienia (m.in. m.in wspomnienie Hanny Rzepeckiej-Pohoski z pracy w Departamencie Wojskowym 1915-1916) - maszynopisy, brudnopisy notatki;
18. Opracowania, recenzje, audycje dla Radia Wolna Europa - maszynopisy, rękopisy, notatki 
UwagiZ migracji 2021-12-05 19:39:01 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 0; metry bieżące: 0 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709-202-001 Korespondencja m.in. Z Olgierdem Cumftem, Marią Czapską, Haliną Czarnocką, Tadeuszem Pawłowiczem, Olimpią Swianiewiczową i Wacławem Zagórskim. 1945 - 1974 pol.
2 709-202-002 Korespondencja m.in. z Tadeuszem Pełczyńskim, z rodziną Augustowskich, Stanisławą Rayską. 1945 - 1974 pol., ros.
3 709-202-003 Korespondencja m.in. z Adamem Ciołkoszem, redakcją "Wiadomości". 1946 - 1973 pol.
4 709-202-004 Korespondencja m.in. ze Stanisławem Grocholskim, Zygmuntem Koniecznym, Zofią |Pelczar, Anną i Jerzym Turowiczem, Tadeuszem Zawadzkim. 1946 - 1976 pol., ang.
5 709-202-005 Korespondencja m.in. Z Jadwigą Czarnocką, Hanną Mickiewiczową, Franciszkiem Wilkiem. 1948 - 1975
6 709-202-006 Korespondencja z kierownikiem Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa Janem Nowakiem-Jeziorańskim. 1952 - 1970 pol., ang.
7 709-202-007 Korespondencja z Haliną Chorążyną i Ryszardem Pakulskim przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1960 - 1977 pol.
8 709-202-008 Korespondencja m.in. Ze Stefanią Bądkowską, Haliną Bogdanowicz, Michałem Borwiczem, Czesławem Chowańcem, Andrzejem Filipkowskim, Stanisławem Zarzewskim. 1962 - 1976 pol.
9 709-202-009 Korespondencja z rodziną Daszewskich z Kielc, wspomnienia członkini POW i PWK Stanisławy Daszewskiej z 1939 r. 1963 - 1975 pol.
10 709-202-010 Korespondencja od Zofii Jaxy-Kwiatkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1968 - 1975 pol.
11 709-202-011 Korespondencja Barbary, Haliny, Wandy, Zofii i Janusza Filipkowskich przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1968 - 1978 pol.
12 709-202-012 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1961 - 1969 pol.
13 709-202-013 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1970 - 1970 pol.
14 709-202-014 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1971 - 1971 pol.
15 709-202-015 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1972 - 1972 pol.
16 709-202-016 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1973 - 1974 pol.
17 709-202-017 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1975 - 1975 pol.
18 709-202-018 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1976 - 1976 pol.
19 709-202-019 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. pol.
20 709-202-020 Wspomnienia Wandy Pełczyńskiej z lat 1914-1915, notatki. 1914 - 1915 pol.
21 709-202-021 Wybór najważniejszych artykułów i audycji radiowych Wandy Pełczyńskiej z "Wiadomości", "Na antenie" i z "Tygodnika Polskiego" z lat 1958-1973. 1974 - 1974 pol.
22 709-202-022 Artykuły, audycje radiowe autorstwa Wandy Pełczyńskiej, m.in. recenzja książki Józefa Pawlaka, "Pięć lat", Listy i depesze; Listy powodzian, Recenzja ksiązki Henri'ego Bernarda "Historie de la Resistance Europeenne", O nagrodach pisarskich Armii Krajowej za rok 1968; Co chcę przekazać młodemu pokoleniu; Przemówienie posłanki W. Pełczyńskiej w Sejmie; Przemówienie na Radzie Jedności Narodowej; Pawiak. 1939 - 1968 pol.
23 709-202-023 Artykuły i audycje radiowe autorstwa Wandy Pełczyńskiej, m.in.: Pokaz drugi Bronię Dembińskiego. Kilka uwag o książce Anny Jędrychowskiej "Zygzakiem i Po Prostu", Błędy u Alana Clarka, których nie można pominąć milczeniem; Życzenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego; List otwarty łączniczki AK do pana ministra Stanisława Mikołajczyka. 1945 - 1947 pol.
24 709-202-024 Artykuły, recenzje i opracowania historyczne oraz fragmenty audycji radiowych Wandy Pełczyńskiej, m.in. Tragizm historycznego widowiska; O pogaństwie chrześcijan; Takie były pierwsze dni i noce Warszawy; Martyrologia Warszawy w dniach okupacji; Udział kobiet w wojnie 1939 r. Femina Partae Defensor. 1946 - 1953 pol.
25 709-202-025 Artykuły Wandy Pełczyńskiej: Noc wigilijna na Łukiszkach w 1940...; Trzy Rosjanki; Gen. Kutiepow; Józef Piłsudski - pisarz, wydawca i drukarz; Punkt wymiany jeńców w Baranowiczach III-X 1921 r. 1964 - 1964 pol.
26 709-202-026 Artykuły Wandy Pełczyńskiej: Hej chłopcy! Bagnet na broń; W Warszawie; Rozmowa w wagonie; Wyrok; Nalot, nalot, nalot!; Msza więzienna oraz Fragment pamiętnika powstańczego łączniczki Bronisławy Wolskiej. 1968 - 1968 pol.
27 709-202-027 Artykuły, audiencje radiowe autorstwa Wandy Pełczyńskiej, m.in.: Ludzie z Wileńszczyzny o Józefie Piłsudskim (wspomnienia), Nabożeństwo żałobne za gen. Stefana Roweckiego "Grota", Kielce w sierpniu i wrześniu 1939 roku; Kurierki Pierwszej Brygady. 1971 - 1971 pol.
28 709-202-028 Artykuły i opracowania poświęcone kobietom w walce o niepodległość autorstwa Wandy Pełczyńskiej, m.in. Arsenał Warszawski; O prasie kobiecej w latach niepodległości; Kobieta w Warszawie 1959; Szczęsna (O Wandzie Czarnockiej-Karpińskiej); Udział kobiet w Drużynach Strzeleckich. 1957 - 1960 pol.
29 709-202-029 Artykuły i opracowania historyczne autorstwa Wandy Pełczyńskiej (Wandy Hablewskiej), m.in. Kompleks Milczenia; Z dziejów tajnego szkolnictwa; Czytam książkę Wańkowicza; Odbicie więźniów w Wilnie w 1941 roku; Wśród ludzi, zabytków i wspomnień. Bradford - On Ayon, Castle Combe; Wielka jest twoja wierność; W Lubelszczyxnie; Na śladach Niemcewicza w Bath. 1976 - 1976 pol.
30 709-202-030 Artykuły i teksty audycji Wandy Pełczyńskiej na temat Marii Dąbrowskiej i literatury polskiej. pol.
31 709-202-031 Artykuły i opracowania historyczne autorstwa Wandy Pełczyńskiej na temat sytuacji Żydów w okresie II wojny światowej: Łuna z getta nad Warszawą; Eksterminacja Żydów w Europie; Bernard Mark o getcie warszawskim; Dziennik Adama Czerniakowa; Sprawiedliwi między narodami świata. 1967 - 1968 pol.
32 709-202-032 Notatki, brudnopisy tekstów Wandy Pełczyńskiej. 1953 - 1953 pol.
33 709-202-033 Projekty przemówień Wandy Pełczyńskiej, notatki, wypisy z literatury dotyczące wychowania młodzieży, Uniwersytetu Warszawskiego, publikacji Hansa von Kranhalsa, poetów i pisarzy. pol.
34 709-202-034 Brudnopisy artykułów i audycji radiowych Wandy Pełczyńskiej poświęconych zagadnieniom związanym z historią Polski w okresie II wojny światowej. pol.
35 709-202-035 Notatki, notatki z książek, brudnopisy Wandy Pełczyńskiej dotyczące m.in. Józefa Piłsudskiego i ruchu socjalistycznego. pol.
36 709-202-036 Opracowania, artykuły, teksty audycji radiowych z udziałem Wandy Pełczyńskiej: O książce Józefa Wulfa, Trzecia Rzesza i jej wykonawcy; Pamiętnik ocenzurowany; Pogadanka radiowa; Nie mozna zapomnieć; Odpowiedź na ankietę. pol.
37 709-202-037 Teksty audycji Wandy Pełczyńskiej, Polska Podziemna nadana przez Radio Free Europe 20 wrzesnia 1964 r. 1964 - 1964 pol.
38 709-202-038 Teksty audycji Radia Wolna Europa z udziałem Wandy Pełczyńskiej i Janiny Miedzińskiej. 1963 - 1973 pol.
39 709-202-039 Materiały biograficzne i artykuły Wandy Pełczyńskiej dotyczące działaczy i pisarzy polskich i emigracyjnych: Zbigniew Chałko, Wanda Czarnocka-Karpińska, Ks. Henryk Hlebowicz, Irena Komorowska, Stanisława Kuszelewska-Rayska, Michał Mendys, Halina Nieniewska, Hanna Pohoska. 1972 - 1972 pol.
40 709-202-040 Materiały biograficzne i artykuły Wandy Pełczyńskiej dotyczące działaczy i pisarzy polskich i emigracyjnych: Michał Stawisz Pohoski, prof. Helena Radlińska, Maria Rychter, Adam Skwarczyński, Tomasz Sokołowa, Halina Sosnowska, Halina Sujkowska, Zofia Zawisza-Kernowa, Tadeusz Żuliński. 1972 - 1972 pol.
41 709-202-041 Władysława Macieszyna i Stanisław Długosz - notatki, opracowania, wypisy źródłowe, wspomnienia, fotografie. 1961 - 1975 pol.
42 709-202-042 Jarosław Gąbiewski, Władysław Milewski, NN, Aniela Stefanowa, Antoni Żygadło - wspomnienia i korespondencja żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej z walki i działalności w okresie II wojny światowej. 1970 - 1971 pol.
43 709-202-043 Wanda Kosińska-Ostachowska, Nina Grudzińska-Nassiusowa - korespondencja, fotografie, opracowanie, fragment wspomnień, wyciąg z rozkazu Naczelnego Dowództwa WP z 15.IX.1920 r., w sprawie instruktorek oświatowych. 1920 - 1976 pol.
44 709-202-044 Hanna Rzepecka-Pohoska - maszynopis wspomnień z okresu 1914-1920, wspomnienie dotyczące Palmir. 1946 - 1946 pol.
45 709-202-045 Artykuły, opowiadania i opracowania o tematyce historycznej, m.in. Informacje o pracy organizacji kobiecych na terenie Belgii; Podróż poślubna; Na zasadzie jakiego przedawnienia; Migawki z wiecu i pochód protestacyjny młodzieży w Londynie - widziany oczami żołnierza z Armii Krajowej; Berlingowiec. 1968 - 1968 pol.
46 709-202-046 Artykuły historyczne - Polityka narodowościowa Polski niepodległej; J. Ulrycha; Liga Niepodległości. 1968 - 1968 pol.
47 709-202-047 Notatki, opracowania, komentarze, wypisy dotyczące wydarzeń historycznych, publikacji i opracowań, aktualnej sytuacji politycznej. pol., ang.
48 709-202-048 Notatki dotyczące wydawnictw poświęconych najnowszej historii Polski, m.in. J. Ciechanowskiego, Powstanie Warszawskie. pol.
49 709-202-049 Notatki i wypisy z literatury dotyczące antysemityzmu i Żydów. pol., ang.
50 709-202-050 Notatki, wypisy z prasy angielskiej oraz publikacji, w tym m.in. z Pamiętników Juliana U. Niemcewicza t. I na temat spraw polskich w XIX w. pol., ang.
51 709-202-051 Wypisy i notatki dotyczace opracowań poświęconych historii Polski, w tym m.in. Juliana U. Niemcewicza. pol.
52 709-202-052 Wypisy i notatki dotyczące opracowań poświęconych historii Polski. pol.
53 709-202-053 Wiersze i utwory literackie autorstwa m.in. Antoniego Słonimskiego. 1921 - 1962 pol.
54 709-202-054 Wypisy i notatki dotyczące opracowań poświęconych historii Polski i Rosji. pol.
55 709-202-055 Notatki Wandy Pełczyńskiej poświęcone zagadnieniom związanym z historią Polski w okresie II wojny światowej. pol.
56 709-202-056 Bibliografia poświęcona historii Polski. pol.
57 709-202-057 Pokwitowania, potwierdzenia, telegram, dowody wpłat z Polskiego Czerwonego Krzyża wystawione dla Wandy Pełczyńskiej i Jadwigi Barthel. 1943 - 1971 pol.
58 709-202-058 Pokwitowania, korespondencja, dowody wpłat, wykazy związane ze zbiórką środków pieniężnych na pomoc dla Kraju. 1947 - 1974 pol., ang.
59 709-202-059 Wykazy i adresy osób potrzebujących pomocy w Polsce przygotowane przez Wandę Pełczyńską w latach 60-tych XX w. pol.
60 709-202-060 Lista osób potrzebujących pomocy w Polsce, w tym: wdów po więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych, powstańcach warszawskich oraz instruktorek harcerskich poszkodowanych przez wojnę materialnie i zdrowotnie. pol.
61 709-202-061 Zjednoczenie Polek na Emigracji - deklaracja ideowa, rezolucje, sprawozdania. Opracowanie "Nowe obowiązki kobiet na emigracji", wywiad z Wandą Pełczyńską - pierwszą przewodniczącą "Zjednoczenia Polek na Emigracji", przemówienie Wandy Pełczyńskiej z okazji 20-lecia organizacji. 1950 - 1970 pol.
62 709-202-062 Komitet 50-lecia Czynu Zbrojnego Legionów - notatki, wycinki prasowe, komunikaty, odpisy. 1957 - 1964 pol., ang.
63 709-202-063 Karty biblioteczne i druki zamówień Wandy Pełczyńskiej z British Museum dotyczących literatury polskiej. 1956 - 1957 ang.
64 709-202-064 Szkice i rysunki szkoleniowe z zakresu dywersji i uzbrojenia. ang.