Kolekcja: Prometeusz
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiRuch Prometejski - ruch polityczny i intelektualny w Europie w okresie międzywojennym (1921-1939) skierowany politycznie przeciwko ZSRR, mający na celu doprowadzenie do przemian niepodległościowych wewnątrz tego państwa, dokonanych przez narody, którym w latach 1918-1921 narzucono siłą system radziecki i w efekcie do rozsadzenia ZSRR na poszczególne państwa. Ruch prometejski koordynował i wspierał materialnie w latach 1921-1939 działania niektórych emigracyjnych rządów i organizacji niepodległościowych narodów podbitych przez Związek Radziecki. W Londynie w czasie wojny i po wojnie idee prometejskie były kontynuowane - Polska Grupa "Prometeusza". 
Zawartość kolekcjiDeklaracja ideowa Polskiej Grupy "Prometeusza", kopie dokumentów z 1940 r. z Instytutu Sikorskiego, opracowania Andrzeja Grzywacza i Marcina Kwietnia, fotografie działaczy prometejskich różnych narodowości. 
UwagiZ migracji 2021-12-05 19:39:01 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 12; metry bieżące: 0.03 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
Autor:

Lista teczek